Personal Data 40

書家 木下真理子『婦人画報』新春特集『四百年目の一期一会』題字

 

新春特集「四百年目の一期一会」題字。

 

~Personal Data 書作品(題字)~

  Personal Data 41

  Personal Data 39

  関連記事

  1. 致志于身後百歳焉

   2001.02.03
  2. Personal Data 77

   2001.03.01
  3. Personal Data 15

   2001.03.01
  4. 雨の日の午後に

   2012.06.21
  5. Personal Data 31

   2001.03.01
  6. Personal Data 61

   2001.03.01
  PAGE TOP